Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm. Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu.


Full-time
Hà Nội
8-10 triệu
Thiết kế
Thiết kế

Thực tập sinh Thiết kế 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu
Lập trình viên
Lập trình viên

Thực tập sinh lập trình viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu
Marketing
Marketing

Thực tập sinh Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh

Thực tập sinh nhân viên kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu
Tester
Tester

Thực tập sinh tester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu
Thiết kế
Thiết kế

Thực tập sinh Thiết kế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu