Thực tập sinh Thiết kế

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu

Thực tập sinh tester

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu

Thực tập sinh nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu

Thực tập sinh lập trình viên

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu

Thực tập sinh Thiết kế 2

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu

Thực tập sinh Thiết kế 3

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu
Marketing
Marketing

Thực tập sinh Marketing

Mô tả công việc Thiết kế ấn phẩm hình ảnh, video, banner,….sử dụng trên kênh Digital Marketing như: Facebook, Website, Google, Youtube… Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của […]


Full-time
Hà Nội
12-15 triệu